INNOVATIEVE ELEMENTEN

kleineplaatjes-01

video & bodycam

Real-time, live streaming audio en videobeelden


kleineplaatjes-05

Big Data & Decision Support

Analyse effectiviteit behandelingen, medicatie, kostenbeheersing


kleineplaatjes-02

Medical Tablet

Mobility. Niet plaatsgebonden ontvangst patientendata.


kleineplaatjes-04

Medical Expertise Center

Centra met geintegreerde Telemedicine-applicaties bemand door Tele-artsen


multi vendor

Multi Vendor Integration

Connectie van eHealth-applicaties. Patienten, huisartsen, IC’s


kleineplaatjes-06

Medical Drones (AED)

Inzet drones bij oa bij reannimaties, grootschalige incidenten etc

TELEMEDICINE SOLUTIONS
Telemedicine en eHealth betreffen nieuwe vormen van product- en dienstverlening die inspelen op de vraag die meerdere actoren in het veranderende zorgveld bindt: namelijk hoe kan zorg meer in netwerken plaatsvinden zodanig dat kwaliteit ook steeds meer doelmatig geleverd kan worden?

TESO ( Telemedicine Solutions BV ) zet zich succesvol in om deze vraag te beantwoorden. Wij leveren – samen met de klant – concrete oplossingen voor zowel strategische als operationele problemen bij de implementatie van eHealth en Telemedicine.

Doelgroepen oa:
RAV’s: door inzet en gebruik van Telemedicine kunt u nog hoogstaandere zorg voor uw patienten bieden

Ziekenhuizen: uw medisch team kan zich nog beter voorbereiden op de komst van de patient en op deze manier kwaliteit en veiligheid van patientenzorg vergroten

Medisch professional: Vergroting kwaliteit en veiligheid van patientenzorg

MSB:u kunt investeren in innovatie en zorgpaden efficienter stroomlijnen

Zorgverzekeraars: Door inzet van telemedicine kan de acutezorg keten efficienter worden gebruikt met kostenreductie tot gevolg

Dit is een complexe uitdaging, gezien het brede pallet aan verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen en blokkademachten, overvloedige en veranderende wet- en regelgeving en niet-transparante financiële traceerbaarheid in de (zorg)ketenfinanciering.

TESO beschikt over een bewezen ervaring en reputatie in het uittekenen en evalueren van eHealth/Telemedicine strategie, beleid en implementatie. Onze analyses steunen steeds op stevig onderbouwd onderzoek, waardoor die transparant en verifieer¬baar zijn en de discussie op basis van feiten kan worden gevoerd. Mede hierdoor, alsook het feit dat er een open en heldere procesaanpak wordt gevolgd, zijn onze projecten invloedrijk: analyses worden (h)erkend, voorstellen worden geïmplementeerd, implementatietrajecten zijn succesvol en blijven niet steken in de pilotfase.

Eigenschappen die TESO onderscheiden zijn de continue inzet op kwaliteit, draagvlak en het probleemoplossend vermogen van de consultants op alle nivaus: medisch-inhoudelijk, technisch (IT), medico-legaal alsmede projectmanagement. Een sterke senior betrokkenheid in projecten – toppers in hun vakgebied – borgt dat er daadwerkelijk kan worden opgetreden als sparring partner op alle niveaus.

De typische TESO aanpak werkt. Complexe dossiers worden op deze wijze opgelost en leidden tot duurzaam succes voor de klant. Door dit proces en het betrekken van partijen wordt effectief voortgebouwd op de al verrichte inspanningen en bestaande studies.

TESO heeft zowel in de publieke, de semipublieke als de private sector ervaring en heeft een bijzonder ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Kwaliteit
TESO streeft naar perfecte kwaliteit zowel wat betreft de inhoud en vorm van haar rapporten en presentaties, als bij de uitvoering van onderzoek-, onderzoeksondersteunende en administratieve activiteiten en de samenwerking met klanten. Kwaliteit betekent voor TESO:
– Het optimaal benutten van de kennis en expertise aanwezig in het bedrijf;
– Het respecteren van gestelde deadlines;
– Verzorgde, overzichtelijke rapporten en presentaties in een herkenbare stijl;
– Professionele en aangename klantencontacten;
– Confidentialiteit.

Als projectorganisatie heeft TESO continu oog voor klantgerichtheid, betrouwbaarheid, samenwerken en voortdurend verbeteren. Dit gevoegd bij functiespecifieke competenties als inhoudelijke vakkennis (medisch, IT, medico-legaal en zorg-economisch) mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, analytisch en synthetiserend vermogen maakt TESO een partner waarop gebouwd kan worden en waarmee ambities kunnen worden gerealiseerd. Kwaliteit, duidelijkheid en bruikbaarheid staan steeds voorop. In samenwerking met iRoutes is een traject ingezet met betrekking tot PoP bij LBDF

RECENT NIEUWSTESO CAN IMPROVE YOUR BUSINESS TOO!


HOW? TEST IT NOW!